Information om Inbrottssäkra Hem

Inbrottsfakta och snabba inbrottsmetoder

I Sverige sker idag över 30.000 inbrott per år, där endast 4% av brotten klaras upp av polisen. Kofot tillhör det vanligaste sättet att bryta sig in. Inbrottsmetoderna blir med tiden allt enklare för inbrottstjuvarna, där nya verktyg utvecklas för att kunna angripa låsen så snabbt och ljudlöst som möjligt.

Nya verktyg som cylindertappsutdragare tillåter tjuven att ta sig in utan att låta mer än med nycklar. Även dyrkpistol och rörtångsangrepp är tysta och snabba då de inte behöver förstöra låset eller låsregeln för att komma in. Grannsamverkan och inbrottslarm har därför liten verkan. Inbrottet förlöper dessutom så snabbt att larmet inte hinner larma dit vaktpersonal i tid.

Inbrott

Kofot

Kofoten, eller brytjärnet som den även kallas, har länge varit inbrottstjuvarnas främsta verktyg för bostadsinbrott.

Inbrottet går till så att kofotens tänder förs in i springan mellan dörr och karm. Finns det en fals som täcker bryts den bort innan. Tjuven greppar sedan andra änden av kofoten med båda händer och bryter från sig. När kofoten har en fast punkt mellan dörr och karm tillämpas då hävstångsprincipen där kofoten kan utväxla en brytkraft på upp emot 4 ton! Ingen låsregel kan stå emot en sådan brytkraft. Resultatet blir antingen att låsregeln knäcks och flyger iväg eller att hela låskistan kollapsar in i dörren.

Kofot

Borrning

En annan förekommande inbrottsmetod är att borra sig in. Angreppet kan då se ut på två olika vis:

  • Tjuven borrar mot fältet ovanför låscylindern på ett cylinderlås. Då cylinderlås inte är härdade arbetar sig borren igenom tapparna som hindrar låscylindern att röra sig. Sedan kan valfritt smalt verktyg eller nyckel användas för att vrida om låscylindern och låsa upp dörren.
  • En hålsåg används som antingen borrar bort låscylindern eller hela cylinderlåset. Efter det används en skruvmejsel för att vrida om spåret inne i låskistan och fälla in låsregeln för att öppna dörren.

Dyrkning eller dyrkpistol

Dyrkning och dyrkpistol är ljudlösa metoder där man försöker efterlikna nyckelns unika utformning inne i cylinderlåset. Här använder inbrottstjuven ett verktyg för att trycka upp tapparna som förhindrar cylinderlåset att vrida sig om inte rätt nyckel används. Samtidigt används en plattstav som trycks åt sidan för att sätta spänning i låset och förhindra tapparna från att falla ned i sitt spår igen.

När samtliga tappar är uppfällda är det bara att vrida om cylindern och öppna dörren, precis som med en nyckel.

Dyrkning

Rörtång och huggmejsel

Inbrott kan också göras genom att avlägsna hela cylinderlåset. Detta görs genom att använda sig av en huggmejsel, där den ohärdade cylinderringen som sitter runt cylinderlåset huggs bort helt.
Sedan används en rörtång som greppar tag i cylinderlåset och knäcker av de undermåliga skruvar som låset är infäst med.

Efter det används även här en valfri skruvmejsel för att vrida om spåret i låskistan för att fälla in låsregeln och öppna dörren.

Rörtång

Cylindertappsutdragare

Ett verktyg som sedan sin uppkomst har ökat kraftigt som inbrottsmetod är cylindertappsutdragare. I Europa görs idag ca 50% av alla inbrott med verktyget.

Här drar inbrottstjuven in en skruv i låscylindern för att få en fästpunkt för utdragaren. Sedan förs utdragaren över skruven och med vev sågar verktyget ut hela cylinderkärnan. Efter det används endast en skruvmejsel för att vrida in låsregeln i låskistan, precis som med en nyckel.

Sammanfattning

Samtliga ovannämnda inbrottsmetoder är vanligt förekommande och förlöper på mindre än en minut. Det är möjligt för att såväl låsreglar som skruvar är kraftigt undermåliga, samt för att skyddande behör är ohärdade eller helt saknas.
Säkerhetsdörrar utgör därför inget ökat skydd mot inbrott. Dörren är aldrig starkare än dess svagaste punkt.

NO ACCESS låssystem är den enda produkten på marknaden som utgör ett fullständigt skydd mot alla ovannämnda inbrottsmetoder. Flera komponenter i högsäkerhetsskyddet är unikt patenterade, där de tillsammans gör att produkten uppnår högsta säkerhetsklassning, Låsklass 5 och Dörrklass 4, av Research institutes of Sweden.

Hör av dig till oss idag via vårt kontaktformulär.

 

0X6A0082-min1