Information om Inbrottssäkra Hem

Säkerhetsdörrar är inte säkra

Säkerhetsdörrar är ingen garanti. De flesta säkerhetslösningar som finns idag bygger på en princip där man förstärker enbart dörr eller karm, i tron om att bristerna som ger upphov till inbrott sitter där.

Många tror därför idag att en säkerhetsdörr är säkert mot inbrott, särskilt om det finns fler än ett lås installerat.

Faktum är dock att inbrott med kofot förblir den absolut vanligaste inbrottsmetoden än idag, just för
att det inte finns en säkerhetslösning för bostadsdörrar som kan stå emot kofotens enorma brytkraft.

Även bland de säkerhetsdörrar som erhåller de högre dörrklassningarna i internationella
bedömningsnormer är det bara en fråga om tid innan dörren bryts upp.

Här spelar det ingen roll hur kraftig en karm eller dörr är; kopplingen mellan dem är den del som
brister när den utsätts för en brytkraft på 3-4 ton!

Det finns exempel på hur inbrottsligor kartlägger hela kvarter och stadsdelar med undermåliga
dörrar och lås för att under en tid ”seriebryta” sig in i trappuppgång efter trappuppgång.

Säkerhetsdörrar levereras ofta idag endast med ett lås. I dessa fall kan inbrottstjuven enkelt använda
andra enkla och ljudlösa metoder där man istället angriper låscylindern och nyckelhålet för att ta sig in.